ForexX

ForexX là một công cụ SEO miễn phí cung cấp cho bạn phân tích nội dung của trang web.

Phân tích nội dung
Phân tích nội dung

Xem phân tích nội dung. Kiểm tra tỷ lệ văn bản/html, tiêu đề, v.v..

Thẻ meta
Thẻ meta

Nhận danh sách đầy đủ các thẻ meta từ trang web. Xem tiêu đề, từ khóa, thuộc tính og của trang web và hơn thế nữa.

Trình trích xuất liên kết
Trình trích xuất liên kết

Trích xuất các liên kết từ trang web của bạn bằng các liên kết neo, url và tìm hiểu tỷ lệ phần trăm liên kết bên trong và bên ngoài.

Kiểm tra tốc độ
Kiểm tra tốc độ

Tăng tốc thời gian tải trang web của bạn bằng cách tìm các phần chậm nhất của trang.

Nhận được lời khuyên
Nhận được lời khuyên

Hệ thống tự động chỉ ra cho bạn lỗ hổng và đưa ra lời khuyên.

Đánh giá trang web
Đánh giá trang web

Nhận đánh giá toàn bộ trang web hoàn toàn miễn phí.


Đánh giá website mới nhất

gelschool.ru
gelschool.ru
  • Điểm đánh giá là 56/100

estischool.pl
estischool.pl
  • Điểm đánh giá là 60/100

privacybucket.online
privacybucket.online
  • Điểm đánh giá là 48/100

myworldland.ru
myworldland.ru
  • Điểm đánh giá là 49/100

91j.ru
91j.ru
  • Điểm đánh giá là 57/100

sheykopolymer.ru
sheykopolymer.ru
  • Điểm đánh giá là 49/100