ForexX

ForexX là một công cụ SEO miễn phí cung cấp cho bạn phân tích nội dung của trang web.

Phân tích nội dung
Phân tích nội dung

Xem phân tích nội dung. Kiểm tra tỷ lệ văn bản/html, tiêu đề, v.v..

Thẻ meta
Thẻ meta

Nhận danh sách đầy đủ các thẻ meta từ trang web. Xem tiêu đề, từ khóa, thuộc tính og của trang web và hơn thế nữa.

Trình trích xuất liên kết
Trình trích xuất liên kết

Trích xuất các liên kết từ trang web của bạn bằng các liên kết neo, url và tìm hiểu tỷ lệ phần trăm liên kết bên trong và bên ngoài.

Kiểm tra tốc độ
Kiểm tra tốc độ

Tăng tốc thời gian tải trang web của bạn bằng cách tìm các phần chậm nhất của trang.

Nhận được lời khuyên
Nhận được lời khuyên

Hệ thống tự động chỉ ra cho bạn lỗ hổng và đưa ra lời khuyên.

Đánh giá trang web
Đánh giá trang web

Nhận đánh giá toàn bộ trang web hoàn toàn miễn phí.


Đánh giá website mới nhất

envelopes.ru
envelopes.ru
  • Điểm đánh giá là 39/100

aviatc.ru
aviatc.ru
  • Điểm đánh giá là 51/100

izmteh.ru
izmteh.ru
  • Điểm đánh giá là 43/100

stankilife.ru
stankilife.ru
  • Điểm đánh giá là 64/100

sar-snab.ru
sar-snab.ru
  • Điểm đánh giá là 78/100

crazytimeplay.com
crazytimeplay.com
  • Điểm đánh giá là 54/100